Stretnutia

Praktické stretnutie “ Zoznám sa so svojím pocitom „ /  16. 1. 2019 v Bratislave


 

Na stretnutí ukazujem v jednoduchom praktickom príklade, aké veľmi je prínosné dokázať sa cítiť vo svojom živote v danom momente v každodenných situáciách.

Takéto stretnutie ľudí nikdy nie je náhodné. Volám to “ stretnutie duší “, ktoré sa takto dohodli, že sa spolu stretnú za istým účelom spoločného, zároveň individuálneho prežitku.

Téma sa rozvinie až po príchode všetkých účastníkov. Rozumiem, že to nie je štandardom na seminároch a workshopoch. O to viac považujem takéto stretnutie za efektívne, pretože sa rieši to, čo je aktuálne v danom okamihu naozaj prínosné, nie to čo sa za prínosné považuje predom.

Pre lepší prehľad, pôjde o spoločnú tému všetkých účastníkov, ktorú si určíme spoločne v skupine. Jej konkrétnu individuálnu podobu si však určí každý sám za seba. Viesť nás bude náš vlastný pocit prostredníctvom praktického cvičenia a metódy ktorú vás naučím. Je prirodzená pre každého, pretože ide o metódu dania pozornosti na seba.

Stretnutie bude o získaní, pre niekoho možno prvej,  odozvy pre seba cez svoj pocit, ktorý je našou prirodzenosťou. Každý tak dôjde k istému individuálnemu poznaniu seba v danom okamihu.Termín konania : jan 2019

Čas konania : 17:00 – 19:30

Miesto konania : Kanadský Bilingválny Inštitút, Obchodná ulica, Bratislava

Cena : 25 Eur

Rezervácia : prostredníctvom formulára TUPocit zo seba a jeho prínos pre život vám neviem opísať v slovách. Snažil som sa to na mojom pôvodnom blogu a zistil som, že to je neefektívna cesta pre každodenné uvedomenia a pochopenia seba samého. Preto jediná možnosť ako dokážem pomôcť niekomu s vlastnou pocitovou úrovňou a pocitom je, že mu prakticky pomôžem si ho sprístupniť a ukázať jeho možnosti. O takejto komplexnej práci je môj kurz “ Okamih prítomnosti “ , alebo zoznamovacie “ Stretnutia „ s pocitom.