Stretnutia

Stretnutie / Sedenie “ Rozhovor s podstatou „ 


Na stretnutí budeš komunikovať so samým sebou, svojou podstatou, vyšším JA prostredníctvom pocitu a naučíš/spomenieš si tak na schopnosť vnímať seba a tak získať poznanie o sebe v aktuálnych, práve prebiehajúcich situáciách svojho života.

Znovu objavíš svoje vlastné pocity a pomocou nich môžeš „uvidieť“, rozpoznať svoje vlastné odpory a blokády voči sebe, ktoré ťa držia od pravého života seba. Inak povedané, prísť na to, akým všemocným nástrojom pre život je vlastný pocit a ako rýchlo a efektívne sa prostredníctvom pocitov dajú riešiť životné situácie v súlade s plánom v živote človeka.

Mojou úlohou je ťa naviesť k vlastným odpovediam, riešeniam, ktoré máš v sebe v plnej šírke v každom momente dostupné a ktoré v danej chvíli skutočne potrebuješ aby si sa posunul vo svojom aktuálnom živote ďalej.

Všetko je možné v sebe nájsť prostredníctvom pocitu s ktorým budeme pracovať.

Popracujeme s vnímaním seba a precítením v sebe toho, čo je v danej chvíli pre teba človeka potrebné. Prejdeme si to tak, aby si mal možnosť používať spoznané v každodennom živote, aby sa tak situácie v živote riešili priebežne a s prehľadom o vlastnom živote a dianí vo svojom vnútri a okolo seba.

Takáto práca môže prebiehať jednorázovo na dané témy a okolnosti, alebo podľa dohody vo viacerých sedniach. U každého človeka je úplne individuálne, preto takýto plán neexistuje a v šetko sa rozvinie podľa aktuálnej potreby.

Prvé sedenie :

Ide o zoznamovacie sedenie v dĺžke 2 hodín.

Budeš pracovať so sebou, vnímať seba v prítomnosti a cítiť tak seba v situáciách , ktoré sú v tvojom živote aktuálne práve teraz a v ktorých sa nevieš, „ nechceš „ pohnúť ďalej a držia ťa v kolotoči opakujúcich sa situácii a pocitov, alebo proste si na tom istom mieste, kde zahnívaš takým spôsobom, že sa nikam neposúvaš, nevieš spraviť zmenu v živote a vytvára ti to nepríjemné pocity a situácie s tým spojené.

Druhé a následné sedenia :

Pôjde o pokračujúcu prácu s ktorou súhlasia obidve strany a deje sa len vtedy, pokiaľ boli akýmkoľvek spôsobom aplikované preberané súvislosti z úvodného stretnutia.

Dôvod je prostý, len úprimný záujem o seba a svoj život. Takýto záujem dáva možnosti ďalšieho posunu v ktorom ti viem efektívne pomôcť ako prostredník pri navigácii samého seba prostredníctvom nášho stretnutia/ sedenia.

Pred stretnutím :

Konkrétne situácie , témy v živote je potrebné si pripraviť vopred a poslať mailom kvôli navnímaniu si tvojej situácie v ktorej sa aktuálne pohybuješ, nachádzaš.

Je však potrebné brať na zreteľ, že na stretnutí/sedení sa téma môže preberať aj v iných súvislostiach, než bola pôvodne zaslaná k príprave na stretnutie.

Rovnako sa môže stať, že v čase stretnutia, aktuálnej prítomnosti, budú súvislosti natoľko zmenené, že sa budeme venovať, a je to veľmi pravdepodobné, aj odlišnej téme či situácii, ktorá je podstatnejšia v danej chvíli k riešeniu a k posunu v živote. O tom samozrejme rozhodneš sám/sama, teda navedieš sa tam tým ako sa necháš viesť vlastným pocitom k tomu, čo je skutočne aktuálne potrebné.

Čo vlastne môžem sám so sebou riešíť, na čo sa môžem pýtať ?

Kedže tvoja podstata, vyššie JA nie je veštica, tak nebudeme riešiť budúcnosť, ale to čo tú budúcnosť tvorí práve teraz. Čo práve teraz sa v tvojom živote deje a s čím nevieš pohnúť, čo ťa brzdí, z čoho sa cítiš nepríjemne, alebo čo vlastne máš robiť sám so sebou, aby si pocity a ich navigáciu vôbec vnímal/vnímala v súvislosti s tým čo sa ti práve teraz deje v tvojom živote, čomu nerozumieš, čomu nechápeš.

Určite sa nemôžeš pýtať na situáciu vo svete, ekonomika, politika na to čo ostatní ľudia robia a prečo atď. Každá otázka musí mať priamy súvis s tebou, kedže to čo sa deje okolo teba je len odrazom toho čo sa deje v tebe.

 


Dĺžka sedenia max. 2 hodiny

Osobne v LM, alebo cez skype, tel.

Jedna hodina : 80 Eur

Dve hodiny spolu : 140 Eur / úvodné sedenie, alebo podľa dohody /

Tri hodiny : tak dlho spolu sedieť nebudeme 🙂


O mne :

Neviem ti popísať, ako dokážem vnímať to čo sa deje v tvojom živote a viesť ťa k tvojím vlastným odpovediam počas spoločného sedenia či kurzu. Viem len to, že tak konám z pocitu a v pocite zo svojej vlastnej prirodzenosti.