Sedenia

Sedenie “ Nájdi svoj potenciál “ 


Sedenie je čas strávený prácou so sebou, svojím pocitom, vyšším JA, počas ktorého je možné poodhaliť závoj všetkých svojich nespracovaných emócii, záťaží, zranení, blokád a pozrieť sa za túto oponu, čo je v tomto momente dostupné pre môj skutočný život.

Keďže každý má vždy dostupné v sebe odpovede na všetky životné situácie kedykoľvek potrebuje a rovnako sú dostupné všetky možnosti pre rozvinutie pravého života v danom momente, stačí sa len naučiť ako túto vlastnú múdrosť používať. Mojou prácou je ťa naviesť k vlastným odpovediam, pocitom, ktoré ak si to dovolíš, ťa povedú cestou života v súlade so sebou.

Nahliadneme tak do toho, čo je práve teraz v tomto momente života možné a dostupné pre seba, pokiaľ sa rozhodneš opustiť konštrukt mysle a dávania priority tvorby života na základe svojich presvedčení a predstáv.

To čo za seba individuálne poodhalíš nebude okamžité riešenie svojich životných situácii, ani vyriešenie toho čo sám v sebe nemáš ešte spracované a celý život si na seba nakladal.  Toto precitnutie dodá však motiváciu, smerodajnosť vychádzajúcu z pocitu, ktorý tak poodhalí kam je potrebné práve teraz smerovať svoju pozornosť v živote.

Ak sa rozhodneš túto pocitovú navigáciu, tento pocit zo seba nasledovať, môžeš dôjsť k následnému efektívnejšiemu riešeniu všetkého toho, čo zatiaľ v sebe nemáš spracované, čo ťa ťaží, vytvára tlak a nepríjemné situácie či prežitok. To čo vytvára disharmónie a posúva zbytočne v čase vlastnú ľudskú prirodzenosť a teda skutočný život tvorený z pocitu a nie z predstáv.

To znamená, že sa lepšie môžeš orientovať v tom čo sa ti práve deje v živote a kam by si mal smerovať svoju pozornosť.

Výstupom sedenia bude získanie pocitu z toho, kam je možné svoj život smerovať práve teraz v súlade so sebou.


Dĺžka sedenia do 1,5 hodiny

Forma sedenia : skype, whatsapp, telefón.

Príspevok : 120 Eur


O mne :

Som človek ako ty, pracujem s vlastným pocitom a spoznávam tak svet v sebe a okolo seba. Okrem toho žijem svoje vlastné situácie v živote, ktoré sú mi učiteľom a hlavne sa snažím počúvať svoj pocit, ktorý ma jediný môže nasmerovať k mojej prirodzenosti a môjmu osobitému skutočnému životu prostredníctvom vlastného procesu transformácie.

Neviem ti popísať, ako dokážem vnímať to čo sa deje v tvojom živote a viesť ťa k tvojím vlastným odpovediam počas spoločného sedenia či kurzu. Viem len to, že tak konám z pocitu a v pocite zo svojej vlastnej prirodzenosti.

To kto som skutočne a ako žijem aktuálne je výpoveďou v mojom blogu. Ak ťa zaujíma viac o mne, rád zodpoviem tvoju otázku.