O pocite

Rozhovor s podstatou – Výbery

február 19, 2019

Čo sa deje v každom okamihu života ?

Nedeje sa nič a deje sa všetko. Nedeje sa nič, keď nič neprepúšťaš zo seba. Deje sa všetko keď prepúšťaš seba vo svojom okamihu života. Vyberáš si čo prepustíš, či seba a teda vášeň a nadšenie pre život, alebo skormútenie a nelásku k sebe a tým ku všetkému navôkol.

Neohliadaj sa späť, proste rozvíjaj čokoľvek čo ti príde ako príjemné. Rob to čo ti je príjemné, čo rozvíja tvojho ducha tvoj život, mňa v tebe a čím naopak nedávaš priestor egu a svojím ego-konštruktom mysle s ktorými sa stotožňuješ do tej miery, dokiaľ im dávaš priestor a teda pozornosť.

Výbery tie sleduj, tie sa dejú, tie potrebuješ pochopiť. Ako, kedy a za akých okolností ich robíš a ako definujú tvoj prežitok. Nezmier sa s výsledkom výberu. Akýkoľvek výber spravíš, pozoruj ho.

Vyber, po ktorom sa cítiš dobre pozoruj. Výber, po ktorom sa cítiš následne zle pozoruj. Obidva skrývajú v sebe zdroje. Príjemný k rozvoju seba a nepríjemný k pochopeniu seba. Nie sú rozdiely medzi pocitmi, ktoré cítiš a zároveň sú, no v tom čo sa z nich dá rozvinúť na úrovni zdrojov pre ďalší okamih.

 

“ Pochopenie zo “ zlého výberu “ je rovnako veľký zdroj pre život, ak si to dovolíš,  ako konanie z “ príjemného pocitu  “ a teda rozvoju pocitu do jeho výšok , hĺbok a šírok možností tvojho života „

 

Dávaj pozornosť na výbery, ktoré robíš v každom momente. Zastav všetky predstavy o všetkom, čo sa ti deje, čo sa ti má udiať, kam to celé speje z momentu kde si teraz, čo všetko nemáš a ako ťa to ponára, alebo ti nedáva priestor sa hýbať.

 

Nie je podstatné čo bude, ale čo je teraz …

Ako sa teraz a práve teraz k sebe správaš.

Ako si dávaš priestor k žitiu práve teraz.

Aké myšlienky sú tvojím konaním.

Aké pocity sú tvojimi myšlienkami.

Aká vôľa je tvojimi pocitmi.

Aky život prenechávaš svojej vôli.

Ako chápeš život a dávaš mu priestor v tvojom bytí.

 

Výbery , to je agenda tohto dna, tohto okamihu. Agenda je len pominuteľná drobnosť bytia, ale v tomto okamihu je tou najdôležitejšou vecou v celom vesmíre. Presne táto agenda, ktorú keď pochopíš , uvedomíš, zvnútorníš, pohne celým tvojím vesmírom o veľkú časť k sebe samému.

Agenda výberov znie ako možnosť konať v súlade so sebou, ale ide o viac, ide o preukázanie si , že chápeš, čo je pre teba dobré a čo nie. Že chápeš, že príjemné veci majú “ príjemné rozuzlenie “ a nepríjemné majú zas na prvý pohľad “ nepríjemné rozuzlenie “ ,  avšak toto rozuzlenie vždy vedie len k sebe k svojej prirodzenosti a autentickosti.

Pokiaľ dáš akémukoľvek rozuzleniu priestor, pozornosť a prenecháš seba , svoju prirodzenosť, aby ťa orientovala a navigovala v spleti neznámeho a nezažitého, dôjdeš k sebe.

V takomto dávaní si priestoru sa tvoja myseľ stráca a nevie lavírovať, vymýšľať, modelovať, fabulovať a práve preto myseľ k navigácii ku svojej prirodzenosti nevieš nikdy použiť.

Preto zotrvaj v sebe, preži všetky pocity, ktoré vnímaš vo všetkých svojich okamihoch a dôjdeš do života vo svojej prirodzenosti a autentickosti.

Aký to je život v takejto kondícii ?

To si nedokážeš predstaviť, to môžeš len žiť, preto nikto navôkol ti nemôže povedať ako sa k sebe môžeš dostať. Presný návod neexistuje, sú len návestidlá, no koncovku musíš nájsť sám svojím pochopením a uvedomením si života neskutočnosti.

Pocit je tvoj najbližší sprievodca, keď si to uvedomíš, pochopíš mnoho súvislostí života a do mnohých sa prepustíš v budúcich okamihoch.


Ako spoznať svoju prítomnosť a jeho okamih, svoj vlastný pocit zo seba a spôsoby ako sa nechať ním viesť a navigovať životom k vlastnej spokojnosti ukazujem na mojom kurzeOkamih prítomnosti „ .

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *