O pocite

Rozhovor s podstatou 2.

január 15, 2019

Čo je v tomto momente v čase najdôležitejšie ?

Zabudni na minulosť, neexistuje pre teba. Nie je nič z minulosti čo je prospešné pre teba. Ži tak, akoby minulosť nebola, akoby si začínal každý deň, každú minútu od začiatku, to tvorí v tebe slobodu.

Tak objavíš aj úplne nové podnety , ktoré nebudú ohraničené starými predstavami. Nové prežitky, ktoré nebudú ovládané nitkami minulosti a tak sa im dovolia rozvinúť do ich krásy budúcich okamihov.

Musíš sa uzmieriť so svojou minulosťou, prekonať prekážky, ktoré ťa odviedli mimo tvoju cestu a odpustiť si to čo ti vytvorilo utrpenie, odtrhnutie od seba. Práve tieto životné situácie, voľby ťa priviedli opäť späť ku sebe. Neboli ničím zlé, naopak boli poučné, ako keď dieťa spadne , postaví sa a nabudúce už vie, že istý pohyb robiť nemá, ak nechce spadnúť.

 

Ako sa udržím v svojej prítomnosti, aby som viac mysľou neutekal do minulosti či budúcnosti ?

Dodržuj plán svojho pocitového rozvoja. Staraj sa o svoj pocit v hmote, v prežitku, je to tvoj poklad. Tvoj pocit vieš rozvíjať, nesnaž sa ho prepustiť naraz. Nevieš prepustiť hneď niečo v plnej miere a k plnej odozve. Proste začneš na jednej úrovni a na druhej sa to rozvinie.

Pocit sa skladá z etáp na ktorých buduješ svoj prežitok. Jeden nasleduje druhý. Majú svoju postupnosť, gradáciu, ako úrovne, ktoré na seba nabaľujú stále väčší potenciál k prepusteniu srdca, teda svojej esencie do prežitku do konkrétnej situácie, ktorú prežívaš v konkrétnom čase.

Uvoľníš jednu čiastočku svojej esencie vo vybranej aktivite ktorá ťa napĺňa a tá sa rozbalí v pocite do danej situácie v prežitku, kde sa koná pocit zo seba v danom okamihu. Tento okamih dovolí rozbaliť ďalšiu väčšiu čiastočku teba a opäť sa spojí v hmote s konkrétnym prežitkom. Takto rozvíjaš svoj pocit do jeho šírky a hĺbky, akú si ani nevieš predstaviť. Takto spoznávaš samého seba, takto rozvíjaš svoj potenciál a len takto sa príjimaš vo svojej prirodzenosti.

O pocit sa však musíš starať ako o vyhriatu piecku. Pokiaľ chceš mať teplo ( dobrý pocit zo seba ) , musíš neustále prikladať nové podnety v tvojom prežitku, ktoré sú voľbou cítiť seba v danom okamihu v danej situácii, ktorú zažívaš bez posudzovania toho čo cítiš.

Rozvíjať pocit je ta najkrajšia časť seba, ktorú môžeš s týmto svetom zdieľať. Ak by každý so sebou samým a so sebou v iných ľuďoch zdieľal svoj pocit, neexistovali by pripútanosti, väzby, závislosti, predstavy ani presvedčenia.

Voľnosť a sloboda žitia nie je v tvorbe teraz, toho čo slobodu dá v budúcnosti, ale v tomto okamihu práve teraz v ktorom máš pocit zo seba, ak si ho umožníš v pre tento okamih.

Budúcnosť neexistuje, tak ako ani minulosť. Život je teraz a môžeš ho cítiť iba teraz, ostatné je ilúzia dobre maskovaná tvojou mysľou.Pocit zo seba a jeho prínos pre život vám neviem opísať v slovách. Snažil som sa to na mojom pôvodnom blogu a zistil som, že to je neefektívna cesta pre každodenné uvedomenia a pochopenia seba samého. Preto jediná možnosť ako dokážem pomôcť niekomu s vlastnou pocitovou úrovňou a pocitom je, že mu prakticky pomôžem si ho sprístupniť a ukázať jeho možnosti. O takejto komplexnej práci je môj kurz “ Okamih prítomnosti “ , alebo zoznamovacie “ Stretnutia „ s pocitom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *