O mne

V mojej práci sa venujem sprístupneniu vlastného pocitu a jeho potenciálu pre život človeka. Na základe osobnej skúsenosti práce so svojou prirodzenosťou, dušou a prekonaním vlastných životných situácii, poukazujem na rôzne možnosti pochopenia seba a svojho života prostredníctvom najprirodzenejšej formy pre človeka, cez jeho vlastný pocit.

Na svojom kurze “ Okamih prítomnosti “ či stretnutiach “ Zoznám sa so svojím pocitom “  ukazujem prakticky, ako sa človek sám dokáže navigovať vo svojom živote prostredníctvom vlastného pocitu a môže tak prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk.

Vnímanie pocitu zo seba je základom pre pochopenie a vyriešenie akejkoľvek životnej situácie, preto je moja práca plne zameraná na tento aspekt života človeka.

Každý z mojich kurzov je odrazom môjho aktuálneho života, mojích uvedomení, pochopení a prežitého , mojej skúsenosti.