Kurz

Praktický kurz “ Mužská celistvosť “ 


Kurz „ Mužská celistvosť „ bude o nájdení svojich súčastí, ktoré v tomto čase potrebujem k tomu, aby som dokázal prejaviť seba v autenticite a potenciály, ktorý mi zabezpečí moju skutočnú hodnotu v mojom živote. Sú to súčasti mňa, ktoré ostali zabudnuté, boli zahodené, odvrhnuté v mojej minulosti, v situáciách, vzťahoch, strachoch,  presvedčeniach, predstavách o sebe a o svojom živote.

Všade tam ostala nie len moja energia, ktorá mi teraz chýba k prejaveniu, ale predovšetkým moja celistvosť ako človeka so svojím potenciálom a možnosťami pre tento život.

Môžem takto postupne nájsť seba vo všetkom čo som odhodil od seba, potlačil z nepochopenia toho, že všetko to čo sa mi na sebe nepáči a nedokážem to prijať som ja sám v podobe, ktorej len nerozumiem a potrebujem si v tom dať len dostatočný priestor, integrovať späť do svojho života s pochopením, že nie je a neexistuje nič čo by som mohol stratiť, o čo by som mohol prísť a čoho by som sa mohol báť, pokiaľ si dovolím všetky moje odhodené a potlačené stránky prijať.

Celistvosť muža je o pochopení, že byť mužom v prejave života nie je o hodnotení, súťažení, ochraňovaní, bojovaní, posudzovaní, porovnávaní, cieľoch a víziách, ale o podpore a láske k sebe a k svojmu okoliu, k svojmu životu, k svojmu pocitu.

Celistvá bytosť, ktorá je mužom vo svojom živote je podporujúcou silnou pažou, ktorá podopiera svoju „ ženskú hodnotu “ v sebe samom, alebo priamo vo svojej partnerke, ktorá ho tak dokáže vyživovať svojou láskou a tak vytvára život v ktorom sa môže muž angažovať vo svojom živote, v rodine, v práci prirodzene a v šťastí, ktoré prežíva vo svojom vnútri. Pokiaľ sa rozhodne ísť cestou pocitu ku svojej prirodzenosti a zahodí obmedzujúce predstavy o sebe.

Ženskú časť v mužovi, tak ako sa tomu hovorí, je možné vnímať ako ten najhlbší pocit, ktorý je možné nazvať len láskou. Pokiaľ je však láska chápaná ako to čo prúdi zo mňa z hĺbky mojej podstaty, čo nemá pohlavie, ale zároveň to má isté kvality, keď to je prejavené dušou človeka v mužskom tele, tak ako ma láska iné kvality, odtiene, keď je prejavená dušou človeka v ženskom tele.

Kurz je o objavení týchto kvalít muža, tejto „ mužskej hodnoty „ pre svoj život, aby tak prepustil svoj najhlbší pocit do svojho každodenného života.

O aké kvality sa jedná ? To je špecifikum každého individuálne, pretože každý je špecifický vo svojom potenciály a možnostiach, ktoré dokáže po ich objavení prejaviť vo svojom živote.

Ide hlavne o získanie sebestačnosti v aspektoch života, predovšetkým na pocitovej úrovni, kde namiesto získavania „cucania“ energie, citov, pozornosti od druhého, presuniem túto pozornosť na seba a dokážem sa tak naplniť predovšetkým sebou a tak dospieť k nezávislosti na druhom človeku.

Takáto nezávislosť prináša slobodu v ktorej môžem precítiť, že v skutočnosti nikto odo mňa nič nepotrebuje ani ja od nikoho nič k svojmu životu nepotrebujem, pre nikoho nie som potrebný ani k svojmu životu nikoho nepotrebujem, nikto ma nevlastní ani ja nikoho nevlastním, nikto nie je ku mne pripútaný a ani ja nie som pútaný k ničomu a nikomu.

V takto žitej skutočnej slobode v pocite zo seba sa zdieľa úplne odlišná kvalita človeka so svojím okolím než kedykoľvek predtým.

Každý kto príde do kontaktu s takto znovuobjaveným vnútrom, celistvosťou môjho života, môže moju „celistvosť“ na nejakej úrovni cítiť, rozoznávať, čo sa prejaví aj v prístupe situácii a ľudí ku mne.

Preto sa moje okolie istým spôsobom oslobodí tiež vo vzťahu ku mne a zrkadlí mi moju vlastnú hodnotu, ktorú si uvedomujem, ktorú v sebe cítim a teší sa na zdieľanie toho čo som v sebe objavil, prepustil a takto vyslobodil. Tak ako predtým mi zrkadlili to, čo som v sebe držal ako ilúziu, faloš, predstavu o sebe.

Takéto zdieľanie tvorí úplne nové partnerské, priateľské, rodičovské vzťahy a vzťahy s rodičmi, založené na pochopení, úcte, rešpekte k životu druhého, hlbokej intimite založenej na pravde a prijatí druhého bez posudzovania a porovnávania, pretože takéto vzťahy sú len odrazom mojej vnútornej hodnoty mojej duše, ktorú si dovolím cítiť a žiť v každom dni.

Na kurze budeme spolu objavovať tie časti seba, ktoré sú k takémuto životu potrebné prijať opäť za svoje, aj keď sa môže stať, že sa bude potrebné konfrontovať s vlastným veľkým strachom, či potlačenou emóciou z detstva, z minulých vzťahov, ponížení, sklamaní, pádov, veľkých krívd, odporov voči človeku z minulosti a prítomnosti a predovšetkým sa môže stať, že bude potrebné prehliadnuť aktuálnu masku, identitu, ktorá je vymyslená a prekrýva skutočnú hodnotu človeka a jeho duše.

Kurz nebude o metódach, postupoch, návodoch, či o duchovnom, osobnostnom poznaní a iniciáciách. Na kurze sa každý prostredníctvom vlastného vyššieho JA dostane k vlastným osobným odpovediam na tieto životné otázky v pocitoch, ktoré v sebe odkryje.

Mojou prácou bude ťa viesť smerom do seba, kde nájdeš všetky tieto odpovede, pretože najvyššie poznanie o tebe tam vždy bolo a bude, stačí len vedieť ako sa opäť spojiť s vlastnou pravdou, pocitom, poznaním pre svoj vlastný pravý život a nechať sa navigovať k tomu čo je skutočné.


Miesto konania :   Istropolis, Trnavské mýto 1, Bratislava

Termín trojdňového kurzu :   21-23.6.19

Cena :  Cena : 250 Eur celý kurz

Rezervácia : prostredníctvom formulára TU

Počet miest na kurze je limitovaný max. do 10 účastníkov, kvôli efektívnej práci.